doanh nghiệp thép

Ngành thép vẫn sáng, nhưng lợi nhuận sẽ kém hơn do cạnh tranh

nganh-thepcafeland-1470511990

Nhờ đó, lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp thép trong 6 tháng đầu năm tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái như Tập đoàn