Kiểm toán Nhà nước

Động vào đâu là lộ sai phạm tới đó: BOT vào ‘tầm ngắm’

tram-thu-phicafelandjpg-1469606548

Một loạt kết luận được Kiểm toán Nhà nước công bố cho thấy, các dự án BOT đường bộ mắc nhiều sai phạm. Một trong