thép xây dựng

Giá thép có thể tăng trong thời gian tới

thep-dca1e5c-1470934397

Tỷ lệ tăng trưởng mạnh về cả bán hàng và sản xuất các sản phẩm thép trong 7 tháng đầu năm 2016 đều trên 25%.